Płyty główne

Kategoria: Schody

Płyty główne W związku z tym, że płyty główne stanowią podstawowy element konstrukcyjny schodów, należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe rozmieszczenie i zamocowanie w belce lub płycie spocznika. Po ułożeniu zbrojenia przygotowujemy mieszankę betonową o konsystencji plastycznej o klasie ustalonej w projekcie budynku (najczęściej stosowany jest beton klasy B15). Układanie mieszanki betonowej zaczyna się od dołu danego biegu kolejnymi stopniami ku górze, ze zwróceniem uwagi na konieczność przestrzegania szczelnego wypełniania formy schodów betonem. Przy betonowaniu należy obserwować, czy beton nie rozsadza skrzyni biegowej, czy stojaki (stemple) rusztowania nie osiadają lub nie przekrzywiają się, czy kliny i gwoździe nie puściły itp. Wszystkie uszkodzenia deskowania powstające w czasie betonowania trzeba niezwłocznie usunąć. W betonowanych schodach pozostawić otwory dla zamocowania balustrady. Ułożony beton należy w okresie twardnienia (ok. 2 tygodni) odpowiednio pielęgnować (szczegółowe informacje an temat schnięcia betonu są zawarte w innym artykule).