Posadowienie schodów zewnętrznych

Kategoria: Schody

Posadowienie schodów zewnętrznych wymaga spełnienia tych samych warunków co posadowienie budynku. Spód fundamentu schodów zewnętrznych, betonowych czy kamiennych, posadowionych na gruncie, powinien leżeć poniżej poziomu przemarzania gruntu w danej okolicy. Aby zmniejszyć zużycie betonu, jaki jest potrzebny do wypełnienia określonej głębokości wykopu pod schody, można dolną warstwę fundamentu, do poziomu 30-f-50 cm poniżej terenu, wykonać w postaci tzw. poduszki piaskowej, żwirowej lub kamiennej. Przy wykonywaniu monolitycznych schodów zewnętrznych (tak stopni, jak i spoczników) należy pamiętać o uwzględnieniu 1 – 2% spadku na stopniach w kierunku zewnętrznym – to ważne w tym wypadku. Wykończenie schodów przez wykonanie cokolików, zarówno w schodach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, stanowiących ich boczne wykończenie od strony ścian; cokoliki wykonuje się o wysokości 5-MO cm; zaleca się zarówno cokoliki, jak i posadzkę spoczników wykonywać z tych samych lub podobnych materiałów co stopnie schodowe.