Rodzaje schodów

Kategoria: Schody

Rodzaje schodów Schody są tym elementem budynku, który łączy pomieszczenia położone na różnych jego kondygnacjach (schody wewnętrzne) bądź ułatwia wejście do domu (schody zewnętrzne). Najczęściej wykonywanymi rodzajami schodów w budownictwie jednorodzinnym są: – schody jednobiegowe, – schody dwubiegowe zwykłe i łamane, – schody zabiegowe. Kształt, usytuowanie i wymiary schodów wiążą się z architekturą budynku, układem jego wnętrza oraz konstrukcją i materiałami, z których mogą one być wykonane (informacje te zawiera projekt domu) – mogą być nawet elementem dekoracyjnym dla danego wnętrza.. W domach jednorodzinnych mają zastosowanie schody żelbetowe monolityczne, drewniane oraz (sporadycznie) stalowe. Balustrady zewnętrzne wykonuje się najczęściej z różnego rodzaju kształtowników stalowych (tj. płaskowników, prętów, kątowników, ceowników itp.) przez ich zespawanie. Oprócz prawidłowego uszczelniania tarasu w obszarze balustrady i w styku ze ścianami konieczne jest też prawidłowe zakończenie izolacji wodoszczelnej przy drzwiach.