Schody żelbetowe monolityczne płytowe

Kategoria: Schody

Schody żelbetowe monolityczne płytowe Są to najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym konstrukcje schodów. Powszechność ich stosowania jest wynikiem następujących zalet: – łatwość w nadaniu schodom odpowiedniego kształtu i możliwość wykonania ich własnymi siłami bądź z niewielką pomocą fachowca, – braku potrzeby pozostawienia bruzd w ścianach w przeciwieństwie do żelbetowych schodów monolitycznych z biegami wspornikowymi, – stosunkowo niski koszt ich wykonania, – trwałość i odporność schodów na działanie ognia. Konstrukcję nośną schodów płytowych stanowi żelbetowa płyta biegowa wsparta na belkach spocznikowych (przy większych rozpiętościach biegu schodowego) albo łączona z płytą spocznikową. Schody żelbetowe monolityczne płytowe wykonuje się w deskowaniu. Przy deskowaniu schodów stosuje się te same zasady co przy deskowaniu monolitycznych stropów, z tym że deskowanie wykonuje się z nachyleniem odpowiadającym kątowi nachylenia biegu schodów. Deskowanie schodów płytowych składa się z deskowania biegów i spoczników.