Wykończenie schodów

Kategoria: Schody

Schody wykańczamy odpowiednimi materiałami podłogowymi, zapewniającymi im estetyczny wygląd, łatwość utrzymania w czystości, odporność na ścieranie oraz bezpieczeństwo poruszania się po nich. Przed wykończeniem schodów mocujemy balustradę. Wykończenie schodów uzyskujemy: – przy schodach zewnętrznych – przez pokrycie stopni np. warstwą lastryko o grubości 2-7-3 cm, płytkami lastrykowymi, płytkami marmurowymi, terakotą itp. materiałami mrozo- i wodoodpornymi, układanymi na zaprawie cementowej; przed ich obłożeniem należy pamiętać o wykończeniu spoczników(od strony nieograniczonej ścianami) kołnierzami z blachy ocynkowanej, które zabezpieczają ściany budynku przed spływaniem po nich wody, – przy schodach wewnętrznych – przez obłożenie ich deskami lub deszczułkami drewnianymi, które przytwierdza się albo do łat pozostawionych w stopniach podczas ich betonowania, albo do betonu, wiercąc w nim otwory i wypełniając je kołkami lub dyblami; schody wewnętrzne mogą być również wykończone płytami marmurowymi, pokryte lastrykiem, płytkami terakotowymi, wykładziną podłogową; stopnie drewniane nie wymagają dodatkowych wykładzin.