Wpisy oznaczone tagiem płyta

Płyty główne

Kategoria: Schody

Płyty główne W związku z tym, że płyty główne stanowią podstawowy element konstrukcyjny schodów, należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe rozmieszczenie i zamocowanie w belce lub płycie spocznika. Po ułożeniu zbrojenia przygotowujemy mieszankę betonową o konsystencji plastycznej o klasie ustalonej w projekcie budynku (najczęściej stosowany jest beton klasy B15). Układanie mieszanki betonowej zaczyna się od dołu danego biegu kolejnymi stopniami ku górze, ze zwróceniem uwagi na konieczność przestrzegania szczelnego wypełniania formy schodów betonem. Przy betonowaniu należy obserwować, czy beton nie rozsadza skrzyni biegowej, czy stojaki (stemple) rusztowania nie osiadają lub nie przekrzywiają się, czy kliny i gwoździe nie puściły itp. Wszystkie uszkodzenia deskowania powstające w czasie betonowania trzeba niezwłocznie usunąć. W betonowanych schodach pozostawić otwory dla zamocowania balustrady. Ułożony beton należy w okresie twardnienia (ok. 2 tygodni) odpowiednio pielęgnować (szczegółowe informacje an temat schnięcia betonu są zawarte w innym artykule).

Schody żelbetowe monolityczne płytowe

Kategoria: Schody

Schody żelbetowe monolityczne płytowe Są to najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym konstrukcje schodów. Powszechność ich stosowania jest wynikiem następujących zalet: – łatwość w nadaniu schodom odpowiedniego kształtu i możliwość wykonania ich własnymi siłami bądź z niewielką pomocą fachowca, – braku potrzeby pozostawienia bruzd w ścianach w przeciwieństwie do żelbetowych schodów monolitycznych z biegami wspornikowymi, – stosunkowo niski koszt ich wykonania, – trwałość i odporność schodów na działanie ognia. Konstrukcję nośną schodów płytowych stanowi żelbetowa płyta biegowa wsparta na belkach spocznikowych (przy większych rozpiętościach biegu schodowego) albo łączona z płytą spocznikową. Schody żelbetowe monolityczne płytowe wykonuje się w deskowaniu. Przy deskowaniu schodów stosuje się te same zasady co przy deskowaniu monolitycznych stropów, z tym że deskowanie wykonuje się z nachyleniem odpowiadającym kątowi nachylenia biegu schodów. Deskowanie schodów płytowych składa się z deskowania biegów i spoczników.