Wpisy oznaczone tagiem schody

Wykończenie schodów

Kategoria: Schody

Schody wykańczamy odpowiednimi materiałami podłogowymi, zapewniającymi im estetyczny wygląd, łatwość utrzymania w czystości, odporność na ścieranie oraz bezpieczeństwo poruszania się po nich. Przed wykończeniem schodów mocujemy balustradę. Wykończenie schodów uzyskujemy: – przy schodach zewnętrznych – przez pokrycie stopni np. warstwą lastryko o grubości 2-7-3 cm, płytkami lastrykowymi, płytkami marmurowymi, terakotą itp. materiałami mrozo- i wodoodpornymi, układanymi na zaprawie cementowej; przed ich obłożeniem należy pamiętać o wykończeniu spoczników(od strony nieograniczonej ścianami) kołnierzami z blachy ocynkowanej, które zabezpieczają ściany budynku przed spływaniem po nich wody, – przy schodach wewnętrznych – przez obłożenie ich deskami lub deszczułkami drewnianymi, które przytwierdza się albo do łat pozostawionych w stopniach podczas ich betonowania, albo do betonu, wiercąc w nim otwory i wypełniając je kołkami lub dyblami; schody wewnętrzne mogą być również wykończone płytami marmurowymi, pokryte lastrykiem, płytkami terakotowymi, wykładziną podłogową; stopnie drewniane nie wymagają dodatkowych wykładzin.

Schody drabiniaste

Kategoria: Schody

Schody drabiniaste Schody drabiniaste stanowią najprostszą konstrukcję z wymienionych trzech rodzajów schodów drewnianych i składają się z: – policzków drewnianych o wysokości 5+7 cm i szerokości 20+28 cm, z wykonanymi w nich rowkami głębokości 2+4 cm, w które wsuwa się stopnie (podnóżki), – stopni z desek grubości 4+5 cm i szerokości 25H-30 cm. Mocowanie stopni w policzkach można wykonywać dwoma sposobami, tj. przez: – wpuszczanie stopni w policzki na czopy proste lub tzw. pół jaskółczy ogon. – klinowanie pojedynczym lub podwójnym klinem stopni od strony zewnętrznej policzków. W celu zapewnienia sztywności schodów policzki powinno się ściągać śrubami o średnicy 14+20 mm, co 1,5+2,0 m. O ile schody drewniane drabiniaste zaleca się stosować przy zejściach do pomieszczeń pomocniczych i w budynkach gospodarczych, o tyle schody drewniane policzkowe ze stopniami wpuszczanymi i schody policzkowe (zwane też siodłowymi) ze stopniami nasadzanymi mogą być z powodzeniem stosowane w klatce schodowej domu jednorodzinnego.

Schody policzkowe

Kategoria: Schody

Schody policzkowe Schody policzkowe wpuszczane składają się z policzków i stopni (tj. podnóżków i przednóżków. Policzki wykonuje się z bali (o przekroju 5+7 x 25+33 cm). Szerokość i długość policzków zależy od szerokości i liczby stopni w biegu schodów. Szerokość policzków powinna być taka, aby po wycięciu w nich rowków o głębokości 2+4 cm na wpuszczenie stopni pozostały w policzku nienaruszone pasy drewna o szerokości 3+4 cm od góry i 4+5 cm od dołu. Podnóżki należy wykonywać z desek o grubości 4+6 cm i szerokości 25+30 cm. Od przodu są one podparte przednóżkami z desek o grubości 2+3 cm. Podnóżki łączy się z przednóżkami górą – na wpust prosty, a dołem – na gwoździe. Można też wykonać schody ażurowe, rezygnując z przednóżków. Schody siodłowe (zwane też policzkowymi nasadzanymi) stosuje się w domach z bogatym wykończeniem. Wadą ich jest duże zużycie drewna oraz trudne i kosztowne wykonanie. Zasadnicza różnica konstrukcyjna między schodami policzkowymi wpuszczanymi a schodami siodłowymi polega na tym, że przy schodach siodłowych stopnie nie są wpuszczane w belki policzkowe, lecz nasadzane od góry na wycięcia schodkowe dostosowane do wymiarów stopni w belce policzkowej.

Posadowienie schodów zewnętrznych

Kategoria: Schody

Posadowienie schodów zewnętrznych wymaga spełnienia tych samych warunków co posadowienie budynku. Spód fundamentu schodów zewnętrznych, betonowych czy kamiennych, posadowionych na gruncie, powinien leżeć poniżej poziomu przemarzania gruntu w danej okolicy. Aby zmniejszyć zużycie betonu, jaki jest potrzebny do wypełnienia określonej głębokości wykopu pod schody, można dolną warstwę fundamentu, do poziomu 30-f-50 cm poniżej terenu, wykonać w postaci tzw. poduszki piaskowej, żwirowej lub kamiennej. Przy wykonywaniu monolitycznych schodów zewnętrznych (tak stopni, jak i spoczników) należy pamiętać o uwzględnieniu 1 – 2% spadku na stopniach w kierunku zewnętrznym – to ważne w tym wypadku. Wykończenie schodów przez wykonanie cokolików, zarówno w schodach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, stanowiących ich boczne wykończenie od strony ścian; cokoliki wykonuje się o wysokości 5-MO cm; zaleca się zarówno cokoliki, jak i posadzkę spoczników wykonywać z tych samych lub podobnych materiałów co stopnie schodowe.

Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi

Kategoria: Schody

Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi Schody z biegami wspornikowymi składają się ze stopni i cienkiej dolnej płyty. Brzegi schodów są utwierdzone jednym końcem w murze oraz połączone z żelbetowymi belkami spocznikowymi. Zbrojenie takich schodów składa się: – ze zbrojenia stopni trzema prętami stalowymi średnicy 8^-10 mm, umieszczonymi przy nosku podnóżka; – ze zbrojenia płyty dolnej, tj. prętów głównych i rozdzielczych; pręty główne układa się prostopadle, a rozdzielcze równolegle do ściany; pręty rozdzielcze biegów wchodzą w belki spoczników. Zamocowanie biegów w murze uzyskuje się za pośrednictwem belki żelbetowej szerokości 18 cm -przy biegu 1,0 m, oraz 25 cm – przy szerokości biegu od 1,0 do 1,5 m. Belka taka powinna być wykonana równocześnie ze wznoszeniem murów. Do rozdeskowania schodów można przystąpić co najmniej po 14 dobach twardnienia betonu. Rozbiórkę deskowania zaczynamy od usunięcia stojaków, następnie usuwamy rygle, policzki, zastawki, a w końcu skrzynię płyty biegowej – wszystko w odpowiedniej kolejności, aby ewentualnie nie naruszyć konstrukcji.