Wpisy oznaczone tagiem żelbeton

Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi

Kategoria: Schody

Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi Schody żelbetowe monolityczne z biegami wspornikowymi Schody z biegami wspornikowymi składają się ze stopni i cienkiej dolnej płyty. Brzegi schodów są utwierdzone jednym końcem w murze oraz połączone z żelbetowymi belkami spocznikowymi. Zbrojenie takich schodów składa się: – ze zbrojenia stopni trzema prętami stalowymi średnicy 8^-10 mm, umieszczonymi przy nosku podnóżka; – ze zbrojenia płyty dolnej, tj. prętów głównych i rozdzielczych; pręty główne układa się prostopadle, a rozdzielcze równolegle do ściany; pręty rozdzielcze biegów wchodzą w belki spoczników. Zamocowanie biegów w murze uzyskuje się za pośrednictwem belki żelbetowej szerokości 18 cm -przy biegu 1,0 m, oraz 25 cm – przy szerokości biegu od 1,0 do 1,5 m. Belka taka powinna być wykonana równocześnie ze wznoszeniem murów. Do rozdeskowania schodów można przystąpić co najmniej po 14 dobach twardnienia betonu. Rozbiórkę deskowania zaczynamy od usunięcia stojaków, następnie usuwamy rygle, policzki, zastawki, a w końcu skrzynię płyty biegowej – wszystko w odpowiedniej kolejności, aby ewentualnie nie naruszyć konstrukcji.

Schody żelbetowe monolityczne płytowe

Kategoria: Schody

Schody żelbetowe monolityczne płytowe Są to najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym konstrukcje schodów. Powszechność ich stosowania jest wynikiem następujących zalet: – łatwość w nadaniu schodom odpowiedniego kształtu i możliwość wykonania ich własnymi siłami bądź z niewielką pomocą fachowca, – braku potrzeby pozostawienia bruzd w ścianach w przeciwieństwie do żelbetowych schodów monolitycznych z biegami wspornikowymi, – stosunkowo niski koszt ich wykonania, – trwałość i odporność schodów na działanie ognia. Konstrukcję nośną schodów płytowych stanowi żelbetowa płyta biegowa wsparta na belkach spocznikowych (przy większych rozpiętościach biegu schodowego) albo łączona z płytą spocznikową. Schody żelbetowe monolityczne płytowe wykonuje się w deskowaniu. Przy deskowaniu schodów stosuje się te same zasady co przy deskowaniu monolitycznych stropów, z tym że deskowanie wykonuje się z nachyleniem odpowiadającym kątowi nachylenia biegu schodów. Deskowanie schodów płytowych składa się z deskowania biegów i spoczników.