Przygotowanie podłoża

Kategoria: Budowa domu, Schody

Przy robotach tynkarskich należy wykonać kolejno następujące podstawowe czynności: – przygotować podłoże pod tynk, – wyznaczyć powierzchnię tynku, – nanieść kolejne warstwy tynku (obrzutkę, narzut i gładź), – wykończyć tynki. Jednym z warunków wykonania dobrych i trwałych tynków jest staranne przygotowanie podłoża. Odpowiednie podłoże to takie, które: – zapewnia dobrą przyczepność zaprawy, – jest trwałe, sztywne i nie zmienia wymiarów w czasie użytkowania, – jest równe, tzn. nie wymaga pogrubienia (nadkładania) tynku. Przyczepność tynku do podłoża zależy od jego powierzchni i stopnia zawilgocenia. Powierzchnia podłoża nie powinna być zbyt gładka, dlatego ścian przeznaczonych pod tynki nie muruje się na pełne spoiny, a gładkie powierzchnie betonowe powinno się ponacinać przecinakiem. Powierzchnie pod tynk powinny być dokładnie oczyszczone szczotkami i obmyte z kurzu, który stanowi warstwę izolującą tynk od muru i powoduje odpadanie tynku. Usunąć również należy zaprawę pozostałą po murowaniu, tłuste plamy i wszelkie inne zanieczyszczenia, przede wszystkim sadzę.