Kategoria Schody

Zabezpieczenie schodów

Kategoria: Schody

Zabezpieczenie schodów Duży wpływ na funkcjonalność schodów ma długość biegu, bowiem bieg o zbyt dużej liczbie stopni powoduje zmęczenie osób wchodzących. Wygodny bieg schodów nie powinien zawierać więcej niż 10 stopni, natomiast maksymalna liczba stopni w biegu nie powinna być większa niż 17 stopni. W obliczeniach należy brać pod uwagę wysokość przejścia nad biegami i spocznikami, która w obrębie budynku wynosi na ogół 2,1 m. Biegi oraz spoczniki powinny być zaopatrzone w balustrady od strony nie ograniczonej ścianami. Natomiast schody ograniczone z dwóch stron ścianami (np. piwniczne) powinny mieć poręcze umocowane na ścianach lub jedną poręcz po prawej stronie w kierunku wejścia na schody. Balustrady i poręcze mocuje się dla bezpieczeństwa i wygody przy schodach mających więcej niż 5 stopni. Wysokość balustrady zależy od prześwitu między biegami. W budownictwie jednorodzinnym wysokość balustrady wynosi 90 cm przy rozstawie między biegami do 20 cm i mierzy się ją w pionie od krawędzi stopnia do wierzchu poręczy lub pochwytu.

Elementy schodów i ich wymiary

Kategoria: Schody

Elementy schodów i ich wymiary Podstawowymi elementami schodów są: – biegi, tj. pochylnie zaopatrzone w stopnie, – spoczniki, zmieniające bieg schodów i służące do odpoczynku, – balustrady i poręcze, zapewniające sprawne i bezpieczne poruszanie się po schodach. Wymiary stopni powinny być dostosowane do wielkości stopy ludzkiej i długości kroku. Szerokość stopni powinna być taka, aby mogła się na nich zmieścić swobodnie stopa ludzka, a wysokość stopnia zapewniać wygodę chodzenia, tak przy wchodzeniu jak i schodzeniu. Wysokość stopnia w domach jednorodzinnych i mieszkaniach dwukondygnacyjnych nie powinna przekraczać 19 cm, a w schodach piwnicznych i strychowych – 20 cm. Zaleca się stosowanie następujących wymiarów schodów: – dla schodów bardzo wygodnych – 15 – dla schodów wygodnych – 16, – dla schodów przeciętnie wygodnych – 17, – dla schodów podrzędnych, mało wygodnych – 19 (prowadzących do podrzędnych pomieszczeń). Wymiary stopni wpływają na nachylenie biegu schodów i im wygodniejsze są schody, tym więcej miejsca zajmują w domu. Często wymagana jest renowacja schodów Gliwice, najlepiej wtedy zgłosić się do fachowców.

Wykończenie schodów

Kategoria: Schody

Schody wykańczamy odpowiednimi materiałami podłogowymi, zapewniającymi im estetyczny wygląd, łatwość utrzymania w czystości, odporność na ścieranie oraz bezpieczeństwo poruszania się po nich. Przed wykończeniem schodów mocujemy balustradę. Wykończenie schodów uzyskujemy: – przy schodach zewnętrznych – przez pokrycie stopni np. warstwą lastryko o grubości 2-7-3 cm, płytkami lastrykowymi, płytkami marmurowymi, terakotą itp. materiałami mrozo- i wodoodpornymi, układanymi na zaprawie cementowej; przed ich obłożeniem należy pamiętać o wykończeniu spoczników(od strony nieograniczonej ścianami) kołnierzami z blachy ocynkowanej, które zabezpieczają ściany budynku przed spływaniem po nich wody, – przy schodach wewnętrznych – przez obłożenie ich deskami lub deszczułkami drewnianymi, które przytwierdza się albo do łat pozostawionych w stopniach podczas ich betonowania, albo do betonu, wiercąc w nim otwory i wypełniając je kołkami lub dyblami; schody wewnętrzne mogą być również wykończone płytami marmurowymi, pokryte lastrykiem, płytkami terakotowymi, wykładziną podłogową; stopnie drewniane nie wymagają dodatkowych wykładzin.

Schody drabiniaste

Kategoria: Schody

Schody drabiniaste Schody drabiniaste stanowią najprostszą konstrukcję z wymienionych trzech rodzajów schodów drewnianych i składają się z: – policzków drewnianych o wysokości 5+7 cm i szerokości 20+28 cm, z wykonanymi w nich rowkami głębokości 2+4 cm, w które wsuwa się stopnie (podnóżki), – stopni z desek grubości 4+5 cm i szerokości 25H-30 cm. Mocowanie stopni w policzkach można wykonywać dwoma sposobami, tj. przez: – wpuszczanie stopni w policzki na czopy proste lub tzw. pół jaskółczy ogon. – klinowanie pojedynczym lub podwójnym klinem stopni od strony zewnętrznej policzków. W celu zapewnienia sztywności schodów policzki powinno się ściągać śrubami o średnicy 14+20 mm, co 1,5+2,0 m. O ile schody drewniane drabiniaste zaleca się stosować przy zejściach do pomieszczeń pomocniczych i w budynkach gospodarczych, o tyle schody drewniane policzkowe ze stopniami wpuszczanymi i schody policzkowe (zwane też siodłowymi) ze stopniami nasadzanymi mogą być z powodzeniem stosowane w klatce schodowej domu jednorodzinnego.

Schody policzkowe

Kategoria: Schody

Schody policzkowe Schody policzkowe wpuszczane składają się z policzków i stopni (tj. podnóżków i przednóżków. Policzki wykonuje się z bali (o przekroju 5+7 x 25+33 cm). Szerokość i długość policzków zależy od szerokości i liczby stopni w biegu schodów. Szerokość policzków powinna być taka, aby po wycięciu w nich rowków o głębokości 2+4 cm na wpuszczenie stopni pozostały w policzku nienaruszone pasy drewna o szerokości 3+4 cm od góry i 4+5 cm od dołu. Podnóżki należy wykonywać z desek o grubości 4+6 cm i szerokości 25+30 cm. Od przodu są one podparte przednóżkami z desek o grubości 2+3 cm. Podnóżki łączy się z przednóżkami górą – na wpust prosty, a dołem – na gwoździe. Można też wykonać schody ażurowe, rezygnując z przednóżków. Schody siodłowe (zwane też policzkowymi nasadzanymi) stosuje się w domach z bogatym wykończeniem. Wadą ich jest duże zużycie drewna oraz trudne i kosztowne wykonanie. Zasadnicza różnica konstrukcyjna między schodami policzkowymi wpuszczanymi a schodami siodłowymi polega na tym, że przy schodach siodłowych stopnie nie są wpuszczane w belki policzkowe, lecz nasadzane od góry na wycięcia schodkowe dostosowane do wymiarów stopni w belce policzkowej.