Deskowanie schodów

Kategoria: Schody

Deskowanie schodów Podstawowymi elementami deskowania schodów monolitycznych płytowych jest skrzynia płyty biegowej oparta na stemplowaniu oraz deski policzkowe i zastawki. Najpierw wykonuje się skrzynię płyty biegowej i układa zbrojenie, a potem formuje się kształt schodów z zachowaniem jednakowej wysokości stopni w biegu. Ważną czynnością zapewniającą prawidłowe wykonanie schodów jest ich rozrysowanie. Na podstawie rysunków konstrukcyjnych z projektu technicznego rozrysowuje się rysunek roboczy, wg którego nanosi się wymiary wprost na deski, w skali 1:1. Po wykonaniu deskowania schodów układa się w nim i montuje zbrojenie ściśle wg projektu technicznego. Płytę nośną zbroi się: – prętami głównymi (zbrojenie główne) wzdłuż biegu, układanymi u spodu płyty biegowej, – prętami rozdzielczymi, układanymi prostopadle do zbrojenia głównego płyty. Natomiast zbrojenie główne płyt spocznikowych układa się zarówno u góry, jak i u dołu płyty spocznikowej i łączy je ze zbrojeniem głównym biegu schodowego. Przyścienny bieg płyty powinien być oddzielony od muru papą.