Zabezpieczenie schodów

Kategoria: Schody

Zabezpieczenie schodów Duży wpływ na funkcjonalność schodów ma długość biegu, bowiem bieg o zbyt dużej liczbie stopni powoduje zmęczenie osób wchodzących. Wygodny bieg schodów nie powinien zawierać więcej niż 10 stopni, natomiast maksymalna liczba stopni w biegu nie powinna być większa niż 17 stopni. W obliczeniach należy brać pod uwagę wysokość przejścia nad biegami i spocznikami, która w obrębie budynku wynosi na ogół 2,1 m. Biegi oraz spoczniki powinny być zaopatrzone w balustrady od strony nie ograniczonej ścianami. Natomiast schody ograniczone z dwóch stron ścianami (np. piwniczne) powinny mieć poręcze umocowane na ścianach lub jedną poręcz po prawej stronie w kierunku wejścia na schody. Balustrady i poręcze mocuje się dla bezpieczeństwa i wygody przy schodach mających więcej niż 5 stopni. Wysokość balustrady zależy od prześwitu między biegami. W budownictwie jednorodzinnym wysokość balustrady wynosi 90 cm przy rozstawie między biegami do 20 cm i mierzy się ją w pionie od krawędzi stopnia do wierzchu poręczy lub pochwytu.