Zasady wykonywania schodów zewnętrznych

Kategoria: Schody

Zasady wykonywania schodów zewnętrznych Schody zewnętrzne mają umożliwiać swobodne wejście do budynku. W związku z tym, że są one narażone na działanie czynników atmosferycznych, wymagają zastosowania do ich budowy odpowiednich materiałów, tj. odpornych na ścieranie, łatwych do utrzymania w czystości, mrozo- i wodoodpornych itp. Właściwości te mają takie materiały jak: twarde kamienie, klinkier drogowy, płytki marmurowe, lastrykowe, granitowe. Najczęściej spotykanymi schodami zewnętrznymi są schody betonowe i kamienne, rzadziej stalowe. Schody betonowe można wykonywać w całości na miejscu (rys. 18-14) lub układać na fundamencie z gotowych stopni betonowych. Zamiast gotowych stopni betonowych można również użyć stopni kamiennych przygotowanych z piaskowca, wapienia lub granitu. Schody betonowe okłada się zazwyczaj warstwą lastryko, płytkami lastrykowymi, marmurowymi itp. materiałem. Schody zewnętrzne wykonuje się na oddzielnym fundamencie, niezależnym od fundamentu budynku. Między fundamentem schodów a ścianą budynku wykonuje się dylatację (zazwyczaj w postaci warstwy papy), która umożliwia ich niezależne osiadanie.